„Ikka rohkem ja rohkem veendun, et keele ja kirjanduse vahel on lahutamatu ja saatuslik suhe ja et halva, vigase, ebajärjekindla, sõnavaese, labase, hõreda, peenuseta ja mitte-osatud kirjakeelega, nagu meil praegu Eestis, ei või olla klassilist luule kirjandust…”

Johannes Aavik

Johannes Aavik uskus, et selle ilusa luule ning stiili lootuses maksab eesti keele rikastamiseks ja peenendamiseks kyll vaeva näha”. Aavik pidas kõige olulisemaks keele kui terviku ilu, võimalusterohkust ja kõlavust, mõjutades seeläbi esmajoones ilukirjanduskeele küpsemaks ja väljendusrikkamaks muutumist. Ta kinnitas ka, et võib imesid teha, kui tahame, sestap korraldab Ristiku Põhikool tasandusklassidega koolide õpilastele juba teist aastat joonistamis- ja kirjutamisvõistluse. Käesoleva õppeaasta omaloominguliste tööde konkursi teemaks on

 

Eesti keele ilu ja kõla

 

Teemat aitavad lahti mõtestada järgmised küsimused:

 • Miks (mille poolest) on eesti keel ilus ja kõlav?
 • Kuidas võis eesti keel nii ilusaks saada?
 • Kuidas mina hoian eesti keelt ilusana?
 • Mida teha, et eesti keel oleks veel kaunim?
 • Kas ja kuidas peaks keelt rikastama?
 • Missugune võiks välja nähe ilus ja kõlav luuletus?
 • Kuidas kujutada eesti keelt ja/või selle ilu kunstis?
Võistlusele oodatakse kõigilt Tallinna ja Harjumaa tasandusklasside õpilastelt kirjutisi (mõtisklusi, luuletusi, muinasjutte vm) ning kunstitöid vabalt valitud tehnikas A3 formaadis.

Tööde esitamise tähtaeg on 30. aprill 2009.a.

Töö vormistamine:
Töö tagumisele küljele kirjutada trükitähtedega
 • ees- ja perekonnanimi
 • kool
 • klass
 • juhendaja nimi
 • kontaktandmed: telefon, e-post, kooli aadress
Tööd tuleb tuua või saata RISTIKU PÕHIKOOLI:
Ristiku Põhikool
Ristiku 69
10317 Tallinn
Märksõna: KEELE ILU

Kirjutised võib saata ka e-postitsi:
p.joalaid [ät] ristiku.tln.edu.ee
või
j.ehasalu [ät] ristiku.tln.edu.ee
Märksõna: KEELE ILU

Töid hinnatakse kolmes kooliastmes:
 • 1.-3. klass
 • 4.-6. klass
 • 7.-9. klass

 

Kirjutisi ja kunstitöid hinnatakse eraldi. Parimatele auhinnad. Autasustamine toimub maikuus Eesti Lastekirjanduse Keskuses (Pikk tn 73, Tallinn). Kõik tublimad joonistajad ja kirjutajad saavad võimaluse tasuta külastada Coca-Cola Hellenic Eesti külastuskeskust ja villimistehast. 

 
Make a Free Website with Yola.